GNR Form

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการออกใบกำกับภาษี แบบมืออาชีพสมัครสมาชิก GNR Form
ระบบพิมพ์ฟอร์มออนไลน์

ช่วยเก็บข้อมูล สินค้า ลูกค้า และการขายของคุณ และนำมาสรุปเป็นข้อมูล* ให้คุณ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ

 

สั่งซื้อฟอร์มสำเร็จรูป
จาก GNR

กล่องละ 250 ชุด สามารถสั่งซื้อได้ทันทีผ่าน GNR Store

ในหนึ่งชุดมี 4 ใบ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษี


พิมพ์ฟอร์ม
ผ่านเครื่องพิมพ์แบบ
ดอทเมตริกซ์

เครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์ มีความทนทานสูง
ใช้งานได้นานหลายปี และมีค่าหมึกเพียง 3 สตางค์ต่อชุด


ใช้งานได้ฟรี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ใช้งานผ่าน Facebook

กรุณาอ่าน ข้อตกลงการให้บริการ